Οδηγός Παγκόσμιου Αστυνομικού (Review) – 223 συγγραφείς / 277 βιβλία (του Μάρκου Κρητικού)

Με τη δημοσίευση δεκατεσσάρων συνολικά άρθρων, σε διάστημα δυο ετών, ολοκληρώθηκε ο Οδηγός του Παγκόσμιου Αστυνομικού. Περιλαμβάνει μια επιλογή από 223 συγγραφείς  με 277 βιβλία, αντιπροσωπευτικά του έργου τους. Σκοπός μου ήταν  να παρουσιάσω με γεωγραφικά κριτήρια, ένα κατάλογο  σπουδαίων δημιουργών από όλο τον κόσμο που  τίμησαν την αστυνομική λογοτεχνία, από τις απαρχές του είδους μέχρι σήμερα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες σημαντικές απουσίες. Ήταν αναπόφευκτο για μια επιλογή που δεν βασίστηκε σε αναπαραγωγή σχετικών άρθρων και μελετών, αλλά προέκυψε αποκλειστικά από τη συστηματική ανάγνωση πολλών ετών  και ως εκ τούτου δεν διεκδικεί την πληρότητα ή την αντικειμενικότητα μιας θεωρητικής έρευνας. Επίσης, θεώρησα ανώφελο για τον αναγνώστη να συμπεριλάβω συγγραφείς που όλα τα βιβλία τους είναι εξαντλημένα εδώ και δεκαετίες, ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα πιο έντονα στο αμερικανικό hard-boiled του πρώτου μισού, του 20ου αιώνα. To βασικό μου μέλημα ήταν να καλύψω όλα τα υποείδη της αστυνομικής λογοτεχνίας, στον σχετικό βαθμό που τους αναλογεί, καθώς και να παρουσιάσω σημαντικά βιβλία που αναδεικνύουν τις δυνατότητες της αστυνομικής φόρμας και διευρύνουν τα όρια του είδους, γιατί αυτά, αφενός παρουσιάζουν ιδιαίτερο κοινωνιολογικό και λογοτεχνικό ενδιαφέρον και αφετέρου απευθύνονται σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Τελειώνοντας ένα δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων που τελικά επιλέχθηκαν έχουν  αφήσει  έντονα το αποτύπωμά τους  στον παγκόσμιο χάρτη του αστυνομικού και ο αναγνώστης αξίζει  να τους γνωρίσει και να εμβαθύνει στο έργο τους.